รู้จักตลาดราคา

รู้จักตลาดราคา น้ำมันล่วงหน้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ NYMEX

รู้จักตลาดราคา

รู้จักตลาดราคา น้ำมันล่วงหน้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ NYMEX

รู้จักตลาดราคา โดยเป็นการประมูลราคาของสัญญาล่วงหน้า หรือ Futures และ Options โดยจะมีการส่งมอบจริง gofx

หมายความว่าหาก Long สัญญาล่วงหน้าเอาไว้ หากถึงกำหนดเดือนนั้นแล้วไม่มีการ Exercise เทรดเงิน

หรือปิดสัญญา ผู้ที่ถือสัญญาจะต้องเตรียมเงินเพื่อซื้อน้ำมันตามมูลค่าของจำนวนสัญญาที่ถือครองไว้ โดย Mobet.life

1 สัญญามีมูลค่า 1,000 บาร์เรล น้ำมัน จะมีการขยับของราคาทุกๆ $0.01 นับเป็น 1 Tick และ

มี Tick Value = $10 USD เพราะฉนั้น ทุกๆการขยับของราคาน้ำมัน $0.01 เราจะมี

กำไร/ขาดทุน = $10 และต้องเช่าคลังน้ำมันเก็บน้ำมันที่ซื้อเอาไว้ด้วย

ส่วนตัวผู้เขียนเทรดน้ำมันเป็นหลักเช่นกัน โดยเป็นการเทรดสัญญา

Futures Crude Light Sweet ในตลาด NYMEX ซึ่งต้องประมูลราคาแข่งกับ

Fund, Proprietary Trader, Oil Companies, Investors, Market Makers จากต่างประเทศ

โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเทรดเก็งกำไรรายวัน Day Trading หากต้องการที่จะถือครองสัญญา

เอาไว้นานกว่านั้น จะเปลี่ยนไปซื้อ ETF น้ำมันแทนเพื่อลดความเสี่ยงและ Leverage ลง

แต่หน้าที่หลักคือ หาจังหวะประมูลราคาซื้อและหาจังหวะขายเอากำไรระหว่างวันให้ได้

การเป็นเทรดเดอร์น้ำมันต้องทำการบ้าน Fundamental Analysis อยู่เสมอ

ซึ่งต้องคอยติดตามปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกๆ 3 เดือน

เพื่อตรวจสอบ Fact กับ Opinion ของตัวเราเอง ว่าจะมีผลกระทบต่อกลยุทธ์การลงทุน

ที่วางแผนเอาไว้หรือไม่ โดยส่วนใหญ่การวางกลยุทธ์การลงทุนจะวางแผนเอา

ไว้ระยะยาว 1 ปี ต้องเคลียร์ภาพ Fundamental ของน้ำมันให้ชัดเจนก่อน

ซึ่งปัจจัยที่ต้องติดตามหากต้องการเทรดน้ำมัน มีดังนี้

  1. Cost of Production, Fiscal Break event Oil Price
  1. Oil Demand, Road Transport, Aviation flight, Jet Fuel by Airport
  1. Oil Stock, Production
  1. Macroeconomics
  1. Geopolitics, OPEC – Non OPEC

อย่างที่กล่าวเอาไว้ในตอนแรกว่า การเทรดน้ำมัน คือ การประมูลราคา ซึ่งจะแตกต่างจากการเทรด Forex

เนื่องจากมีการประมูลราคาทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขาย จึงทำให้ราคามีความผันผวนสูง โดยในตลาด NYMEX นั้นมี Volume

การซื้อขายต่อวันมากถึง 150,000 – 300,000 สัญญาต่อวัน ซึ่งจำนวนการซื้อขายเหล่านี้มาจาก Speculator

เป็นส่วนมาก นั่นหมายความว่า จะมีการแย่งกันประมูลราคาซื้อขายตลอดทั้งวัน 24 ช.ม. แต่ Volume

ส่วนใหญ่จะเทรดเวลา U.S. Session แต่ถ้าหากมีการเคลื่อนไหวของราคาในตอนกลางวันของประเทศไทย

จะเป็นการซื้อขายจากตลาด ICE Brent Crude Futures ซะส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นตลาดอันดับ 2 รองจาก NYMEX

การประมูลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันในตลาด NYMEX นั้นจะต้องเจอกับเทรดเดอร์อย่าง

Quantitative Trader, Algorithmic Trader และ Pitt Trader ซึ่งเป็น High Frequency Trading System

ต้องแข่งขันกับความเร็วอยู่ตลอดเวลา ทุกครั้งที่เทรดจะมีเวลาตัดสินใจสั้นมากแค่ 3 – 5 นาที นั่นจึงทำให้เทรดเดอร์

ต้องวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าเสมอ เลือกกลยุทการเทรดที่เหมาะกับสภาวะจิต และเข้าใจ Sentiment

ของตลาดเป็นอย่างดี สิ่งสำคัญคือ ต้องอดทนกับความผันผวนให้ได้ เพราะนั่นเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์จะต้องเจอจนเป็นเรื่องปกติ